Cable Connect

บริษัท เคเบิล คอนเนค จำกัด ( CConnect )

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท
เพื่อให้บริการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบ
FTTx  –  Hotspot Wifi และ Cable TV จาก บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จำกัด
โดยได้รับใบอนุญาตุประกอบกิจการอินเตอร์เน็ต จาก ( กสทช )
( คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ )
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ได้รับ  Mikrotik Certificate 

OUR EXPERIENCE

Creative Services - 12 years
Insights & Strategy - 10 years
Media Research - 8 years
Marketing Data - 7 years
0
Specialists
0
Happy Clients
0
Successful Cases

WHY CHOOSE US

ทำไมจึงต้องเลือกบริการจากเรา

Diversity

เพราะความเชี่ยวชาญของเรา จึงมอบบริการที่หลากหลายครอบคลุมในทุกๆความต้องการได้อย่างลงตัว

Respect

ประสบการ์ณที่ยาวนานและมีความน่าเชื่อถือ ท่านสามารถไว้วางใจในบริการของเราได้อย่างไร้กังวล

Transparency

องค์กรของเรามีความโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกส่วน

Integrity

ความมั่นคงและคุณภาพที่ยาวนานคือสิ่งที่เราจะมอบให้

OUR CLIENTS

ลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา

Download Company Profile Click Here !